مکان های دیدنی شهر یزد

فرش ستاره کویر یزد - مشهد

مجموعه میدان امیرچخماق

مجموعه امیرچخماق یزد شامل بازار ، تکیه،مسجد و دو آب انبار که قدمتشان به دوره تیموریان می رسد. تکیه امیرچخماق در سال 1330 و مسجد امیرچخماق در سال 1341 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدند. میدان امیرچخماق یکی از شاخص ترین مجموعه ای تاریخی و گردشگری در شهر یزد محسوب می شود. امیرجلال الدین چخماق، از سرداران و امــرای شاهرخ تیموری در سده 8 خورشیدی در زمانی که حاکم یزد بود، مجموعه ای متشکل از تکیه، میدان، حمام عمومی، کاروان سراها، خانقاه، قنات خانه و چاه آب سرد را ساخت تا یزد را رونق بخشد و در این کار فاطمه خاتون، همسرش او را یاری کرد.

فرش ستاره کویر یزد - مشهد

مسجد جامع یزد

مسجد جامع کبیر یزد،یکی از شاهکارهای تاریخی ایران بوده که در هر گوشه و کنار آن یادگارهایی از دوران گوناگون برجای مانده است. تاریخچه و ساخت مسجد جامع از دوران پیش از اسلام آغاز شده و پــایــان کــار آن به دهه اخیر برمیگردد.این مسجد به چند دلیل حایز اهمیت است، نخست آنـکه قدیمی تریــن نمونه معماری است کــه طی قـرن نـهـم هجری قــمـری در معمـاری مذهبی ناحیه یزد از آن تقلید شده است.دیگر ویژگی مهم بنا کاربرد وسیع تاق های سـراسـری در شبستان هـاست که با کاشی معّرق همراه است.نکته قابل توجه دیگر در ساختمان مسجد جامع یـزد، مسله ایجـاد روشنایـــی غیر مستقیم بــه وسیله انعکاس نور از گچ سفید گنبد و دیوارهاست.

فرش ستاره کویر یزد - مشهد

باغ دولت آباد

از باغ های قدیمی شهر یزد و هم ردیف باغ فین در کاشان و باغ شاهزاده ماهان در کرمــان می بــاشد. بادگیر عمارت بادگیر آن با ارتفاع 33/8 متر بلندترین بادگیر خشتی شناخته شده در جهان است.باغ دولت آباد در یزد در اواخر دوره افشاریه و رد سال 1160 ه.ق توسط محمد تقی خان بافقی معروف به (خان بزرگ) که وی سرسلسله خانـدان خوانین یــزد بــود احداث گردید.قنات تاریخی عظیم دولت آباد با قدمتی بیش از 200 سـال از احـداث پنج رشتــه قنـات تشکیل شـده و از ارتفاعات مهریز سرچشمه می گرفته و پس از مشروب کردن بخشی از زمینهای مهریز و به کار انداختن چند آسیاب آبـی و طی بیش از 50 کیلومتر بــه یــزد مــی رسیده و باغ دولت آباد را آبیاری می کرده.اما این باغ در حال حاضر توسط چـاه نیمه عمیق مجــاور آبیاری می شود.

فرش ستاره کویر یزد - مشهد

آتشکده زرتشتیان

ساختمان اصلی آتشکده بر ارتفاعی حدود 21 متر از زمین و میان حیاط بزرگی کـه درختان همیشه سرسبز سـرو و کاج آن را پوشانده، قرار دارد. ساختمان کنونی یزد در آبان ماه 1313 با سرمایه یک زرشتی پارسی به نـام "همابائی" بـر قطعه زمینی که از سوی چند تـن از زرتشتیان ایــران از جمله بـرادران امانت بـه یـاد فوت پدرشان "اردشیر مهربان رستم" امانت وقف شد،ساخته شد.آتشی که درون این آتشکده می سوزد بیش از 1500 سال است که روشن مانده است.این آتش فروزه ای است از آتش آتشکده کاریان در لارستان که به عقدای یزد آورده شد و نزدیک به 700 سال در آنجا روشن نگه داشته شد و سپس در سال 522 از عقدا به اردکان برده شد و نزدیک به 300 سـال نیز در اردکان یزد بود و در سـال 852 از اردکان بــه ایــن شهر بــرده شد. نخست در محله ای بــه نــام "خلف خــان علی" در خانه یکی از موبدان بزرگ به نام "موبد تیرانداز آذرگشسب" نگهداری می شد و در سال 1313 پس از شدن این آتشکده به درون آن برده شد.

شهر زیبا یزد

فرش ستاره کویر یزد - مشهد


فرش ستاره کویر یزد - مشهد


فرش ستاره کویر یزد - مشهد


فرش ستاره کویر یزد - مشهد


فرش ستاره کویر یزد - مشهد


فرش ستاره کویر یزد - مشهد


فرش ستاره کویر یزد - مشهد


فرش ستاره کویر یزد - مشهد


فرش ستاره کویر یزد - مشهد


فرش ستاره کویر یزد - مشهد


فرش ستاره کویر یزد - مشهد


فرش ستاره کویر یزد - مشهد


فرش ستاره کویر یزد - مشهد


فرش ستاره کویر یزد - مشهد


فرش ستاره کویر یزد - مشهد


تمامی حقوق این وب سایت برای گروه ستاره کویر یزد - مشهد محفوظ است.