معرفی کلکسیون ها و قیمت متر مربع آن ها

arrow icon

کلکسیون نقش جهان

تراکم : 3000 / تراکم خاب : 1200
شانه : 1000
تعداد رنگ : 10رنگ
نخ خاب : %100 آکریلیک
نخ پود : پنبه
خاصیت : دارای دو خاب در فرش مانند ابریشم دستباف
تعداد سرنخ : 2.400.000
قیمت متر مربع : 2.250.000 ریال
فرش ستاره کویر یزد arrow icon

کلکسیون هزار و یک شب

تراکم : 3000
شانه : 1000
تعداد رنگ : 10رنگ
نخ خاب : %100 آکریلیک
نخ پود : پنبه
خاصیت : دستباف گونه
تعداد سرنخ : 2.000.000
قیمت متر مربع : 2.250.000 ریال
فرش ستاره کویر یزد arrow icon

کلکسیون شهریار

تراکم : 3000
شانه : 700
تعداد رنگ : 10رنگ
نخ خاب : %100 آکریلیک
نخ پود : پنبه
خاصیت : دستباف گونه
تعداد سرنخ : 1.400.000
قیمت متر مربع : 1.690.000 ریال
فرش ستاره کویر یزد arrow icon

کلکسیون شهباز

تراکم : 3000
شانه : 700
تعداد رنگ : 8رنگ
نخ خاب : %100 آکریلیک
نخ پود : پنبه
خاصیت : دستباف گونه
تعداد سرنخ : 1.400.000
قیمت متر مربع : 1.520.000 ریال
فرش ستاره کویر یزد arrow icon

کلکسیون شاه عباسی

تراکم : 1500
شانه : 500
تعداد رنگ : 8رنگ
نخ خاب : %100 آکریلیک
نخ پود : پنبه
نوع طرح : خلوت و روشن / مریوط به اصفهان
تعداد سرنخ : 1.500.000
قیمت متر مربع : 1.140.000 ریال
فرش ستاره کویر یزد arrow icon

کلکسیون ایساتیس

تراکم : 1200
شانه : 500
تعداد رنگ : 8رنگ
نخ خاب : %100 آکریلیک درالون آلمان
نخ پود : کنف
نوع طرح : شلوغ و پرگل / مربوط به کرمان
تعداد سرنخ : 1.200.000
قیمت متر مربع : 1.020.000 ریال
فرش ستاره کویر یزد arrow icon

کلکسیون شاهکار نوین

تراکم : 2550
شانه : 700
تعداد رنگ : 8رنگ
نخ خاب : %100 آکریلیک
نخ پود : پنبه
خاصیت : دستباف گونه
تعداد سرنخ :1.190.000
قیمت متر مربع : 1.330.000 ریال
فرش ستاره کویر یزد arrow icon

کلکسیون شاهسون

تراکم : 960
شانه : 320
تعداد رنگ : 10رنگ
نخ خاب : پلی پرو پیلن
نخ پود : پنبه
خاصیت : ضد حساسیت ، مقاوم در برابر کوبیدگی
تعداد سرنخ : 409.600
قیمت متر مربع : 590.000 ریال
فرش ستاره کویر یزد arrow icon

کلکسیون گلیم

تراکم : 800
شانه : 320
تعداد رنگ : 6رنگ
نخ خاب : این فرش ها خاب ندارند و از حلقه در بافت روی فرش استفاده می شود
نخ پود : کنف
خاصیت : استفاده از رنگ دانه های UV برای مقاومت در برابر نور آفتاب
تعداد حلقه : 120.000
قیمت متر مربع : 334.000 ریال
فرش ستاره کویر یزد arrow icon

لیست قیمت

کلکسیون نقش جهان / هزار و یک شب : 2.250.000 ریال
کلسیون شهریار : 1.690.000 ریال
کلکسیون شهباز : 1.520.000 ریال
کلکسیون شاهکار نوین : 1.330.000 ریال
کلکسیون شاه عباسی : 1.140.000 ریال
کلکسیون ایساتیس : 1.020.000 ریال
کلکسیون شاهسون : 590.000 ریال
کلکسیون گلیم : 334.000 ریال
تمامی حقوق این وب سایت برای گروه ستاره کویر یزد - مشهد محفوظ است.